" /> Video Friesland Drain Drainage
drainagebedrijf drainage drainagebuis friesland drain sleufloos kettinggraver

Drainagebedrijf Friesland Drain

Friesland Drain BV aan het werk met de kettinggraver.

De film is vanuit de lucht gemaakt door een drone.

Friesland Drain BV aan het werk met de kettinggraver op een aantal graspercelen, welke van nieuwe drainage

werden voorzien. 

 

Friesland Drain BV aan het werk met de sleufloze drainagemachine ter hoogte van Brantgum in Friesland.

Drainagebedrijf Friesland Drain is in samenwerking met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân begonnen aan de veenweidevisie

in het veenweidegebied in Friesland.

 

In het teken hiervan worden er proeven met onderwater drainage gedaan om het inklinken / oxideren van het veen te reduceren en

te vertragen. Door het slootwateren grondwaterpeil omhoog te brengen wordt er ook ingespeeld op de verdroging en droogteschade

in de periodes van hitte.

Locatie:   Drogteropslagen ( Dr.)

Friesland Drain BV die met de sleufloze drainagemachine een waterleiding aangelegd voor Vitens en Verkley.

Locatie:   Jirnsum ( Fr.)

Locatie:   Bantega ( Fr.)

Locatie:   Hantum ( Fr. )

¨Invoeren wanneer het nodig is ...en afvoeren wanneer het moet¨