" /> Sleufloos of Ketting - Friesland Drain BV
drainagebedrijf drainage drainagebuis friesland drain sleufloos kettinggraver

Drainagebedrijf Friesland Drain

Sleufloos

 

Doordat de sleufloze machine het land licht optilt breekt de grond rondom de slof op in verschillende delen

en segmenten.

 

In tegenstelling tot versmering van de grond, heeft het woelende effect van de v-ploeg een zeer positieve

werking op de grond wat o.a. een betere ontwatering tot gevolg heeft.

 

Versmering kan voorkomen wanneer de drainage aangelegd wordt als de grond en ondergrond te nat is om te

draineren of er met o.a. een poot wordt gewerkt ( één mes constructie ).

Indien de grond zich niet meer naar boven toe laat opbreken wordt de grondstructuur inelkaar geperst.

 

De sleufloze drainagemachines van Friesland Drain zijn een vak apart en populair in trek voor sleufloze

drainageklussen.

 

 

De voordelen van ons sleufloos draineren zijn:

 

           Met de sleufloze draineermachine wordt de grond licht opgetild en weer neergelegd door de V-ploeg wat

           de gehele grond en afwatering weer ten goede komt

 

           De V-ploeg is op zo'n manier ontwikkeld dat deze zeer neutraal en stabiel door de grond loopt

 

           Er ontstaat geen schade aan uw weide- en/of landbouwgronden

 

           Geen nazakking, grondvermenging of structuurbederf

 

           De extra lange rupsen zorgen voor stabiliteit, draagkracht, trekkracht en de juiste vlaktestelling zorgen ​

           voor een ten alle tijden goede drain aanleg.

 

           Voorzien van de nieuwste technieken

 

Onze sleufloze drainagemachines kunnen buizen tot een diameter van 200mm aanleggen op een diepte              

van -2,00 mtr. in een simpele werkgang.

 

Zo kunnen wij op vele situaties inspelen met de juiste machines en het juiste advies.

 

 

Kettinggraver

 

 

De kettinggraver wordt veelal gebruikt in harde zandlagen, ongerijpte klei, leem houdende gronden en percelen

waar storende lagen aanwezig zijn welke het water niet of slecht doorlaten.

De sleuf die gemaakt wordt door het ketting speelt een cruciale rol in de afwatering van het overtollige water.

 

Door het ketting van de machine worden deze storende lagen doorbroken zodat het water makkelijker en goed

afgevoerd kan worden.    

 

Onze kettinggravers kunnen een diepte bereiken van -2,00m en kunnen buizen tot Ø200mm aanleggen in een

simpele werkgang. Qua breedte van de sleuf zijn er verschillende opties mogelijk. 

 

In veel gevallen wordt de open sleuf opgevuld met drainzand, schelpen of grind om de toestroom van overtollig

water naar de drainage te verbeteren.

 

Door vooraf een onderzoek en grondboring te doen op een perceel kunnen wij u van passend advies voorzien

omtrent de aanlegmethode, materiaalkeuze en het juiste systeem.

 

Friesland Drain biedt zijn diensten aan in verschillende sectoren voor projecten of klussen.

 

Wij draineren ook voor:

 

       GWW

       Leiding en Kabelbedrijven

       Industrie

       Woningbouw

       dergelijke